ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο.Δεληστεφανή - Σ. Βαρδακτσόγλου Ο.Ε. Art point


ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ Ο.Τ.43 57022
Θεσσαλονίκη
τηλ.2310-508515
fax 2310-508516
E-mail : info@artpoint.gr