ΕΙΔΗ
ΤΙΜΗ

Μηχανήματα Επικόλλησης

ΕΙΔΗ
ΤΙΜΗ

Μηχανήματα Επικόλλησης

ΚΩΔ: AP300/135G

Applicator με επιφάνεια εργασίας 3,00 x 1,35 μέτρα

11160.00 €